Pakalpojumi

     

Otrās pakāpes tvaiku atsūknēšanas sistēmas inspicēšana

 

Degvielas rezervuāru tīrīšana