Quantium 410

                                                


 

Īpašības un priekšrocības:

Quantium 410  degvielas uzpildes iekārta paredzēta no 1 līdz 4 produktu uzpildei. Attiecīgi šo DUA var aprīkot ar no vienas līdz pat astoņām uzpildes šļaukām.
DUA konstrukcija veidota atbilstoši nozares standartiem attiecībā uz darba kvalitāti un ergonomiku.                                                                                                            

         Quantium 410  programmatūra ir savienojama ar visiem kases un uzskaites sistēmu
         programmatūru protokoliem.

          Quantium 410 produktu padeves "iekārto" šļauku risinājums būtiski atvieglo Jūsu klientam
          degvielas uzpildes procesu.

          Quantium 410  ir ērti lietojams, jo ir ergonomiski pareizi veidots (augstums, displejs,
          tastatūra u.t.t.). Lietotāja un vides drošības dēļ iekārta ir aprīkota ar automātisko
          pārplūdes aizsardzību.

          Pārdomāts iekārtas detaļu izvietojums padara vieglu šīs iekārtas apkopi.

          Quantium 410  DUA modelis ir aprīkots ar elektroniski kontrolējamu tvaika atsūkšanas sistēmu ECVR.